במה לכשרות » המשמעות ההלכתית של טו´ בשבט

המשמעות ההלכתית של טו´ בשבט

מכון התורה והארץhttp://www.youtube.com/watch?v=zAOIvQI2gTM

© כל הזכויות שמורות לכושרות