במה לכשרות » הנחיות מעשר עני שנת תשע"ד

הנחיות מעשר עני שנת תשע"ד

הרב גבי קדוש


באדיבות מכון התורה והארץ


http://www.youtube.com/watch?v=SNdOlUAt2M8

© כל הזכויות שמורות לכושרות