במה לכשרות » עדכון המעבדה לטפילים במזון

עדכון המעבדה לטפילים במזון

בבדיקות מעבדה שהתבצעו בחודשים תשרי–חשוון תשע"ג (חודשי הסתיו) בירקות עלים מושגחים,  נמצאה עליה בנגיעות של עלים אלה.

להלן המלצותינו:

א)      את כל ירקות העלים בעונה זו, יש להשרות היטב במי סבון למשך 3 דקות לפחות, ולשטוף היטב תחת זרם מים. יש לחזור על ההשריה והשטיפה פעמיים.

ב)      להלן רשימת מגדלים מומלצים, שכבר  לאחר השרייה ושטיפה אחת לא נמצאו חרקים בתוצרת שלהן:

  1.            חסלט – בהכשר הרב קמינצקי.
  2.             עלים ירוקים - רק אלה שיש עליהם הכשר העדה החרדית.
  3.             ירוק מן הטבע
  4.             ירוק למהדרין - בהכשר העדה החרדית.
  5.             עלי בודק.
  6.             עלי גלאט – עם הכשר העדה החרדית.
  7.             חסה גלאט- בהכשר הרב רובין.

 

יש לציין שחברות אלו נבדקו במעבדה מוסמכת, ונמצא שהתוצרת שלהן נקייה משאריות של חומרי הדברה, בהתאם לתקן. 

ג)        לצערנו, מהבדיקות עולה שיש מספר מצומצם של חברות, שגם לאחר שתי שטיפות (ואף יותר) נותרו חרקים בירק שלהן. בשל כך, כאמור לעיל, מומלץ לקנות ירקות עלים מחברות טובות ומוכרות.

 

בצל יבש

בבצל יבש נמצאה, לעיתים, נגיעות גבוהה של חרקים היורדים בשטיפה.

המלצתנו היא לחתוך את ראש הבצל ולראות האם כל הגלדים סגורים.

במידה וכל הגלדים סגורים – יש להוריד את השכבה החיצונית, ולשטוף בזרם מים.

במידה והגלדים פתוחים- יש לפרק את כלל הגלדים ולשטוף תחת זרם מים.

© כל הזכויות שמורות לכושרות