תרומות

פרטים אישיים

פרטי התרומה

בחירת תרומה

* מוכר כתרומה לצרכי מס לפי סעיף 46

   ע"פ פסיקת הרב לבנון ניתן לתרום ממעשר כספים

פרטי כרטיס האשראי

יש להכניס את מספר הכרטיס ללא רווחים או מקפים

שלוש ספרות אחרונות בגב כרטיס האשראי

© כל הזכויות שמורות לכושרות