במה לכשרות » מצגת ללימוד הלכות טו בשבט

מצגת ללימוד הלכות טו בשבט

להורדה ישירה של מצגת לחץ כאן ( בחיבורים איטיים יש להמתין כדקה)


© כל הזכויות שמורות לכושרות