הכשרת התבניות והרשתות משתנה על פי הצורך שבה:

תבניות שמכשירים מבשרי לחלבי/לפרווה – יש לנקות אותן היטב ולחממן בתנור במשך כחצי שעה. הכשרה זו מועילה גם לתבניות אלומיניום, פיירקס וסיליקון. אשכנזים נהגו שלא להכשיר כלל תבניות מבשרי לחלבי ולהפך.

 

תבניות ממטבח טרף – זקוקות לליבון חמור באש, עד שתתאדמנה. הכשרה זו אינה פשוטה, ואף יש הסוברים שיש להימנע ממנה בשל החשש לקלקול התבנית.[1]

תבניות אלומיניום, פיירקס וסיליקון אינן יכולות לעמוד בליבון שכזה, ואין אפשרות להכשירן (לדעת חלק מהפוסקים הספרדים תבניות זכוכית אינן זקוקות להכשרה). גם רשתות דקות מאוד עלולות להתקלקל בליבון חמור ואין ללבנן.

 

תבניות כשרות שאירעה בהן תקלה – אם אפו בתבנית חלבית מאכל בשרי או להיפך – אם התקלה התרחשה בשעה שהתבנית היתה בת יומה – היא צריכה ליבון חמור עד שתתאדם, ואם לא היתה בת יומה די לה בליבון קל (כמו בהכשרה מבשרי לחלבי).

אם לא נאפה בה בשר / חלב ממש, אלא ששהתה בתנור במקביל למאכל חלבי / בשרי – די להכשירה בליבון קל.

 

[1] הגר"מ אליהו, הלכות חגים פ"ה מב.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות