כאשר יש להכשיר קנקן, ניתן להכשירו בהגעלה במים רותחים שמונחים על האש, וכך הוא יוכשר בוודאות.

במידה והשתמשו בקנקן רק למשקאות קרים – ניתן להכשיר את הקנקן באמצעות מילוי ועירוי:

יש להשרות בגיגית מים את הקנקן, למשך יממה שלמה. לאחר 24 שעות יש לרוקן את המים, להחליפם בחדשים ולהשרות את הקנקן למשך 24 שעות נוספות. יש לנהוג כך בפעם השלישית, ובסיום 72 השעות השימוש מותר.

קנקנים מזכוכית, לשיטת חלק מהפוסקים הספרדים אינם טעונים הגעלה.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות