יש לנקות את הקומקום היטב מבפנים ומבחוץ (אין צורך להסיר את האבנית[1]), להמתין 24 שעות מהשימוש הבעייתי, למלא את הכלי במים עד גדותיו ולהפעילו.

בשעת רתיחת המים יש לגרום לגלישתם, לשם כך יש לפתוח את המכסה לפני הרתיחה, לערב במים סבון או סודה לשתייה (שיגרמו להם לקצוף ולגלוש), או או להטות את הכלי לכל צדדיו. יש לנתק את זרם החשמל מייד בגלישת המים, מפאת הסכנה!

קומקום שמבנהו אינו מאפשר למלא אותו עד גדותיו – יש למלא בו מים עד המפלס האפשרי, ובעת הרתיחה להטות אותו לכיוונים שונים כך שהמים יגלשו מכל עבריו.

אם מכסה הקומקום נשלף יש להגעילו בנפרד בתוך מים מבעבעים. אם המכסה איננו נשלף ניתן להסתפק בסגירת המכסה על הקומקום בעת ההכשרה.

 

[1] כמובא בשו"ע או"ח תנא, ג שהנקיון לפני ההגעלה נדרש מפני שעלולים להסתתר פירורים מאחורי הלכלוך. במקרה של מיחם וקומקום חשש זה איננו קיים.

 

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות