צלחות שארעה בהן תקלה – אם התקלה ארעה במיקרוגל – יש להגעיל את הצלחת בכלי מלא במים רותחים. אם שפכו לתוך הצלחת מאכל חם – לשיטת הספרדים די בעירוי מים רותחים על הצלחת, ולשיטת האשכנזים הכשרה זו מועילה רק אם מדובר במאכל נוזלי, אך אם מדובר במאכל מוצק יש להגעיל את הצלחת בתוך מים מבעבעים.[1]

הכשרת צלחות ממטבח טרף, או מבשרי לחלבי ולהיפך – לשיטת האשכנזים, מכיון שנעשה בצלחות אלה גם שימוש במיקרוגל ובמאכלים מוצקים יש להגעילן במים מבעבעים. לשיטת הספרדים מכיון שרוב השימוש בהן אינו במיקרוגל – די להכשירן בעירוי מים רותחים עליהן.

צלחות שמשמשות למאכלים צוננים בלבד – צלחת לעוגות, תחתיות לכוסות קפה וכדומה – אינן טעונות הגעלה, גם אם השתמשו בהן במאכל צונן חלבי או בשרי, ודי לנקות אותן היטב.[2]

הערות:

  1. צלחות מחרסינה או פורצלן אי אפשר להגעילן.
  2. צלחות העשויות מזכוכית, לדעת חלק מהפוסקים הספרדים אינן בולעות כלל, ואין צורך להכשירן.
  3. אשכנזים נהגו שלא להכשיר כלים מבשרי לחלבי ולהפך, שמא יגרם בלבול בשל כך.

[1] כדין 'דבר גוש'.

[2] נראה שגם אם מדיחים כלים אלו במדיח כלים יחד עם כלים מאותו המין, כשעליהם שאריות חלביות או בשריות, יש להקל להשתמש בהם ללא הכשרה, משום שיש הסוברים שהטעם נפגם במהלך ההדחה, ולכך יש לצרף את דעת הסוברים שדי בהכשרת הכלי באופן שבו רוב תשמישו.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות