דינה של פלטה חשמלית כדין כיריים, ואין צורך להכשירה גם אם בעבר עשו בה שימוש שאיננו כשר.[1]

במידה ונשפך עליה בשר, חלב או מאכל שאיננו כשר, יש לנקות את השאריות השומניות מהפלטה לפני שמניחים על מקום זה כלי אחר (שאריות שרופות שאינן שומניות אין חובה לנקות).

 

 

[1] הטעמים שנאמרו לגבי חצובה – המאכל נשרף והמשטח מתלבן – שייכים גם כאן.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות