אופן הכשרת משטח הצלייה תלוי בשימוש שבעקבותיו נדרשת ההכשרה:

הכשרה ממטבח טרף – משטח צלייה שחוממו עליו מאכלים שאינם כשרים, יש להכשירו בליבון חמור באש עד שיתאדם. כאשר מדובר במשטח חשמלי שאינו מתפרק, אין אפשרות להכשיר את הכלי מבלי לפגוע בחוטי החשמל שמאחוריו, ואין לו תקנה.[1]

הכשרה מחלבי לבשרי או לפרווה – יש לנקות את המשטח היטב, לחממו בחום המרבי של המכשיר כרבע שעה, עד שנייר שיונח עליו יתפחם (אשכנזים נהגו שלא להעביר כלים מחלבי לבשרי ולהפך).[2]

משטח צליה חלבי שהשתמשו בו לבשרי (ולהפך) – אם השתמשו לחלבי ולבשרי בתוך 24 שעות, או שהמשטח היה מלוכלך בעת החימום הבעייתי – יש להכשירו בליבון חמור, בדומה להכשרת משטח ממטבח טרף. אם בעת התקלה המכשיר היה נקי ולא בן יומו – הכשרתו בליבון קל, בדומה להכשרה מחלבי לבשרי.

 

 

[1] דבר שעלול להתקלקל אסור להכשירו.

[2] אמנם המגן אברהם (תקט, יא) כתב שהמנהג שלא להכשיר כלי מבשרי לחלבי אינו חל על כלים שמוכשרים ממילא בדרך תשמישם, לגבי כלי זה קולא זו אינה קיימת, משום שבדרך כלל הכלי מלוכלך ואינו מוכשר בעת תשמישו הרגיל.

© כל הזכויות שמורות לכושרות