הכשרת מצנם בדרך כלל אינה אפשרית, מפני שלא ניתן לנקות אותו לחלוטין, ובמקרים שהוא בלע איסור גם לא ניתן לבצע בו ליבון חמור כנדרש.

© כל הזכויות שמורות לכושרות