לפני ההכשרה יש לנקות לחלוטין את חריצי הסכינים, החיבורים למנוע ושאר החלקים שחשופים למגע עם האוכל.

הכשרת מעבד המזון בתוך מים מבעבעים, כולל הסכינים והקערה, תועיל לכל מקרה ולכל הדעות.[1] בלנדר יד די להכניס למים רותחים עד המקום שנכנס למאכל בדרך כלל.

במקרה שהכניסו למעבד המזון מאכל חם בעייתי שאינו חריף, לשיטת הספרדים די להכשירו בעירוי מים רותחים, ולשיטת האשכנזים אם מדובר במאכל גושי יש להכשירו בהגעלה כדלעיל.[2]

.

[1] הגעלה בכלי ראשון נדרשת בבלנדר יד שנכנס ישירות לכלי ראשון, או בבלנדר שנעשה בו שימוש חריף בעייתי. לשיטת האשכנזים הכשרה זו נדרשת גם לבלנדר שהונח בו דבר גוש בעייתי.

[2] כדין דבר גוש.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות