מכונת צמר גפן שנעשה בה שימוש בחומרי טעם וצבע שאינם כשרים זקוקה לליבון חמור. למעשה במכונות המוכרות לא ניתן לבצע את ההכשרה, מפני שהליבון עלול לקלקל את המכשיר, ולכן אין להכשירן.[1]

כאשר לא ברור שהיה שימוש בחומרי טעם וצבע בעייתיים בעבר, יש מקילים להכשיר את המכונה.[2] לשם כך יש לנקות אותה לחלוטין, לחמם אותה ולערות מים רותחים על הקערה שבה נאספים שערות הסוכר.

 

[1] שאין לבצע ליבון שעלול לקלקל את המכשיר.

[2] יש ספק אם היה שימוש שאינו כשר, והמכשיר אינו בן יומו, ויש סוברים שניתן ללבן בחום שימושו.

© כל הזכויות שמורות לכושרות