מכונת פופקורן שהשתמשו בה במלח חמאה שאינו כשר או בתיבול אחר שאינו כשר – יש להכשירה בליבון חמור מעיקר הדין. למעשה במכונות המוכרות לא ניתן לבצע את ההכשרה, מפני שהליבון עלול לקלקל את המכשיר, ולכן אין להשתמש בהן.

כאשר אין וודאות שהיה שימוש במלח בעייתי בעבר, יש מקילים להכשיר את המכשיר על ידי הפעלתו. לשם כך יש לנקות לחלוטין את המכשיר, לחממו, ולערות מים רותחים על קרקעית המכשיר.

 

 

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות