יש להשרות בגיגית מים את הכלי שבו מניחים את המשקה, למשך יממה שלמה. לאחר 24 שעות יש לרוקן את המים, להחליפם בחדשים ולהשרות את הכלי למשך 24 שעות נוספות. יש לנהוג כך בפעם השלישית, ובסיום 72 השעות השימוש מותר.[1]

 

 

[1] ניתן לקצר את זמן ההכשרה באמצעות הגעלה בסיר מלא מים רותחים, אך בדרך כלל קשה למצוא כלי שכלים אלו ייכנסו לתוכו.

© כל הזכויות שמורות לכושרות