מיחם שיש צורך להגעילו, יש לנקותו היטב מבפנים ומבחוץ (אין צורך לנקות את האבנית[1]), להמתין 24 שעות מהשימוש הבעייתי, למלא את הכלי במים עד גדותיו ולהפעילו.[2]

בשעת רתיחת המים יש לגרום למים לגלוש, זאת ניתן לבצע באמצעות הנחה של סבון או סודה לשתייה במים (שיגרמו להם לקצוף ולגלוש), או בהטיית הכלי לכל צדדיו. יש לנתק את זרם החשמל מיד בגלישת המים, מפאת הסכנה!

במהלך רתיחת המים יש לפתוח את ברז המיחם כדי שגם הברז יוכשר.

את מכסה המיחם יש להגעיל בכלי מים רותחים. כאשר המכסה אינו נכנס לתוך הכלי, ניתן לסובב אותו בתוכו כך שבסופו של התהליך כל המכסה יעבור במים.[3]

 

[1] כמובא בשו"ע תנא, ג שכל הצורך לנקות לפני ההגעלה נדרש משום שעלולים להסתתר פירורים מאחורי הלכלוך. במקרה של מיחם וקומקום חשש זה איננו קיים.

[2] לעיתים נדרש לסתום את צינורית מדידת המים כדי לאפשר את מילוי המיחם מעל גובה הצינורית מבלי שהמים יגלשו דרכה.

[3] ראו עמ'.... ונראה שאף אם חיממו על המאכל דבר איסור יבש, אין חובה ללבנו, משום שחימומו על ידי המים ולא על ידי האש (שו"ת אור לציון ח"ג עמ' קיט).

© כל הזכויות שמורות לכושרות