יש לנקות את הכלי היטב ולהמתין 24 שעות מעת השימוש הבעייתי.

יש למלא את הכלי במים, להפעילו על החום הגבוה ביותר, ובשעת רתיחת המים לדאוג שהמים יגלשו. לכך ניתן לגרום באמצעות הנחה של סבון או סודה לשתייה במים (שיגרמו להם לקצוף ולגלוש), או בהטיית הכלי לכל צדדיו. יש לנתק את זרם החשמל מייד בגלישת המים, מפאת הסכנה!

 

מכסה הצ'יפסר – את המכסה יש לנקות תחילה היטב. בחלק מסוגי המכשירים ניקיונו סבוך מאוד בשל השומן הרב שנדבק בנקבי שחרור האדים. כאשר לא ניתן לנקות את המכסה, ניתן להשרותו למשך הלילה במסיר שומנים עד שכל המאכל הדבוק בו נפגם.

לאחר הנקיון יש להגעיל את המכסה בתוך כלי שבו מים מבעבעים (אפשר להכניס חצי מהמכסה, להופכו ולהכניס את חציו השני, ובתנאי שבסופו של דבר כל חלקי הכלי יעברו במים). אם מדובר במכסה שאיננו נשלף, יש להקל להגעילו יחד עם המכשיר עצמו כך שבעת  הרתחת המים במכשיר יסגור את המכסה.[1]

 

רשת הצ'יפסר – את רשת הצ'יפסר יש לנקות היטב מהשומן הרב שמצטבר עליה. רק לאחר שהרשת נקייה לחלוטין, בחיבורים, בחורים ובסדקים, ניתן להגעילה. את ההגעלה אפשר לבצע גם בהנחת הרשת בתוך הצ'יפסר עצמו במהלך הכשרתו, אך לאחר הרתיחה יש להפוך את הרשת כך שגם ידיות האחיזה תוכנסנה אל תוך המים.

 

 

[1] כדעת הסוברים שאפשר להגעיל באדים כלי שבלע באדים.

© כל הזכויות שמורות לכושרות