הכשרת המחבת בהגעלה דורשת ניקיון תחילה. יש להקפיד במיוחד על הניקיון במקום חיבור הידית למחבת. ישנן מחבתות שניקיונן איננו אפשרי מחמת השומן הרב שדבוק עליהן, ובמקרה זה לא ניתן להכשירן בהגעלה אלא רק על ידי ליבון באש בלבד (אם ליבון כזה עלול לקלקל את המחבת אין אפשרות להכשירה).

למעשה אופן הכשרת המחבת משתנה לפי הצורך בהכשרתה:

  1. הכשרה מבשר לחלב (ולהפך) – ניתן להכשיר את המחבת בהגעלה בתוך כלי מלא במים רותחים, או על ידי הנחתה על האש לליבון קל עד שנייר המונח על גביה ייחרך (די בהנחה על הכיריים למשך כ-15 דקות בדרך כלל). האשכנזים נהגו שלא להכשיר כלים מבשר לחלב ולהפך.
  2. הכשרה ממטבח טרף – יש להכשיר את המחבת בליבון חמור באש, עד שתתאדם. מחבת המצופה בציפוי נון-סטיק (טפלון וכדומה) עלולה להתקלקל בהכשרה שכזו, ולכן אין אפשרות להכשירה.
  3. הכשרת מחבת בשרית ששימשה לחלב ולהפך – אם המחבת לא היתה בת יומה בעת התרחשות התקלה – די ללבנה בליבון קל או בהגעלה (כמו בהכשרה מבשר לחלב). אך אם המחבת היתה בת יומה יש ללבן אותה בליבון חמור באש עד שתתאדם. (ואם היא עלולה להתקלקל בכך אין אפשרות להכשירה).

ידית המחבת – בעת הגעלת המחבת יש להקפיד להכניס גם את הידית אל תוך המים (ניתן לעשות זאת בחצאין).

כאשר מכשירים את המחבת בליבון, יש ללבן גם את ידית האחיזה שלה. במידה ומדובר בידית פלסטיק, די להכשירה בהגעלה.

 

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות