הכשרת טאבון טרף – הכשרתו של טאבון טרף בליבון חמור עד שיתאדם. הדלקת האש תחתיו בדרך כלל אינה מספיקה כדי להביאו לחום הדרוש, ולשם כך יש לחמם אותו במדורה או בכלב גז עד שיתאדם.

כשיש לטאבון מכסה או גג יש להכשיר גם אותו. לשם כך יש לנקות את המכסה לחלוטין, להמתין 24 שעות ללא שימוש, ולחמם בחום מקסימלי למשך שעה. אם הניחו על המכסה מאכלים לחימום ישירות, לא די בהכשרה זו, ויש לעבור עליו עם מבער גז עד שיתאדם.[1]

הכשרה מבשרי לחלבי או לפרווה – טאבון שהיה בו שימוש לחלבי או בשרי, ורוצים להשתמש בו לפרווה או למין השני, די בניקיון מוחלט וחימום של המשטח בחום המרבי במשך כרבע שעה, עד שנייר דק שיונח עליו יתפחם. אם הוא מכוסה, יש לנקות לחלוטין את הכיסוי בין השימושים ולהפעיל את המכשיר כשהוא מכוסה למשך כשעה.

 

[1] כך יש לנהוג גם לשיטת הספרדים (המקילים להכשיר על פי רוב תשמישו), ואפילו אם רוב השימוש היה בתוך התנור ולא על גביו, משום ששימוש שאינו ישיר אינו נמנה בחשבון 'רוב תשמישו', ראו במאמרנו 'הכשרת רשתות ופלטת שבת', אמונת עתיך 128.

 

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות