קרשי חיתוך מפלסטיק או מעץ מטבעם סדוקים וחרוצים וקשה לנקותם היטב, לפיכך ראוי לייחד קרשי חיתוך שונים למאכלים בשריים וחלביים. כאשר הם מיועדים גם לחיתוך מאכלים חריפים הפרדה זו היא חובה, גם אם הקרשים נקיים ואינם סדוקים.[1]

מומלץ לייחד קרש חיתוך וסכין פרווה שישמשו לחיתוך מאכלים חריפים, ובכך להימנע מתקלות רבות במטבח.

לדעת חלק מהפוסקים הספרדים כלי זכוכית אינם בולעים, ולשיטתם בקרשי חיתוך מזכוכית ניתן להשתמש לסירוגין לבשרי ולחלבי.

 

 

 

[1] שלדעת הגר"ע יוסף הבעיה קיימת דווקא כשהכלים בני יומן, אך בשימוש קבוע מן הסתם יתרחשו גם מקרים שבהם הכלי יהיה בן יומו ולכן יש להימנע מלנהוג כך.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות