יש לייחד סירי בישול נפרדים לבשרי ולחלבי, והוא הדין לתבניות אפייה ובישול. במידה והכלים מזכוכית – לשיטת חלק מהספרדים מעיקר הדין אפשר להשתמש בהם לבשר ולחלב לסירוגין, אך למעשה פעמים רבות קשה לנקות אותם באופן מוחלט ויש להמנע מכך.

תקלות רבות מתרחשות בעקבות כיסוי סיר חלבי במכסה סיר בשרי ולהפך. כדי להמנע מהן יש לסמן את המכסה באופן בולט, והטוב ביותר לקנות סירים בעלי קוטר שונה לבשרי ולחלבי, וכך המכסה יתאים רק לסיר שלו הוא מיועד.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות