בשיטת בישול סו-ויד עוטפים את המאכל בשקית ואקום מיוחדת, מניחים אותה בתוך מים, ואת המים מחממים באמצעות מוט חימום.

לכתחילה יש לייחד מכשיר נפרד לבישול בשרי ולבישול חלבי.[1] מאכלי פרווה אפשר להקל ולבשל במכשיר המיועד לחלבי או לבשרי גם כשהכוונה לאוכלם עם המין השני.[2]

למקל להשתמש לחלבי ובשרי לסירוגין באותו מוט חימום יש בסיס הלכתי.[3] במקרה זה לכתחילה יש להחליף מים ולהרתיח אותם בין שימוש חלבי לשימוש בשרי, ובכך להגעיל את המכשיר.

 

[1] שאלת השימוש במכשיר סו-ויד לחלבי ובשרי תלויה בשאלת פליטת טעם המאכלים אל המים דרך השקית. הדבר תלוי בעיקר בשאלת נ"ט בר נ"ט בשעת הבישול שנחלקו בה האחרונים. אך לעיתים ישנן גם שאריות שמתערבות במים, על ידי שקית שאיננה נקייה מבחוץ או איננה סגורה היטב. על כל זאת ראו באריכות במאמרנו 'שימוש במכשירים מחוממים במים וקיטור', אמונת עתיך גיליון 126.

[2] במקרה זה, שהשאלה הינה רק לגבי עשיית נ"ט בר נ"ט לכתחילה, פשוט יותר לסמוך על כל הסברות להלן.

[3] כאמור, על בסיס הסוברים שהטעם הנפלט אל המים נחשב כנ"ט בר נ"ט. וגם אם היו לכלוכים מועטים, הרי הם בטלים בשישים.

© כל הזכויות שמורות לכושרות