את חלקיו של מכשיר זה קשה לנקות לחלוטין, בפרט את החלקים העליונים שמעל לרשת, מאחורי גוף החימום, את הרשת עצמה, ואת ארובות יציאת האדים. לפיכך יש לייחד למכשיר זה שימוש לבשרי או לחלבי בלבד.

מאכלי פרווה שאין כוונה לערבם עם בשר או חלב ממש, ניתן להקל ולהכין במכשיר ששימש לבשרי או חלבי, ובתנאי שקודם לכן מנקים אותו ככל הניתן, ומפעילים אותו בחום המקסימלי למשך כחצי שעה.[1]

 

 

 

[1] גם אם קיימים לכלוכים מועטים הם בטלים בשישים, ויש להקל שאין בכך ביטול איסור לכתחילה משום שאין כוונתו לאכול עם בשר או חלב ממש, וגם נעשה כדרך שימושו, לאחר שניקה אותו וגילה דעתו שאינו מעוניין בביטול.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות