במנגל נהוג להשתמש לצורך מאכלים בשריים בלבד, ומובן שאין להניח בו מאכלים חלביים. המנגל בדרך כלל איננו נקי משאריות שומניות בשריות, לפיכך אין לאכול מאכלי פרווה שחוממו בו (לדוגמה: פיתות או ירקות שונים) יחד עם חלב, אך אין צורך להמתין אחריהם שש שעות אם לא נגעו בבשר ממש.

יש להימנע מצליית דג במנגל בשרי מחמת לכלוכי הבשר הדבוקים במנגל, אלא אם עוטפים את הדג או את הרשת בשתי שכבות של נייר כסף.

רשתות המשמשות לצליית כבד, לבבות ובשר שאינו מוכשר אינן יכולות לשמש לבשר אחר לפי חלק מן השיטות.

© כל הזכויות שמורות לכושרות