כלי תיבול שרגילים להניחם על השולחן בעת הסעודה (כגון: מלחייה, בקבוק קטשופ וכדומה), ראוי שלא להשתמש בהם גם בסעודות בשריות וגם בחלביות, מפני שלעיתים הם נוגעים במאכל עצמו או מתלכלכים ממנו. הדבר נדרש במיוחד במלחיות פתוחות שנוטלים מהן בעזרת הידים או טובלים בהן במהלך הארוחה. 

במקרה הצורך, ניתן להשתמש בכלים כאלו בסעודה בשרית אף אם ייוחדו לסעודה חלבית (או להיפך), ובלבד שיקפידו שלא ייגעו במאכל עצמו בעת הסעודה.

כאשר מפזרים מהם על מאכלים חמים יש להקפיד שלא לפזר ישירות על בשר או חלב המעלים אדים.

© כל הזכויות שמורות לכושרות