אין צורך לייחד מגבות לחלבי ולבשרי, משום שהן אינן נוגעות במאכלים. אומנם כאשר משתמשים בהן להגבהת סירים חמים, להוצאת תבניות מהתנור, לכיסוי פלטת שבת וכדומה, יש להקפיד לבדוק שהמגבת אינה מלוכלכת משאריות של בשר או חלב.[1]

 

 

[1] אף אם בעבר נגעו בבשר וחלב חם, אין הבלוע בהן אוסר, שכן הוכשרו על ידי הכביסה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות