אם כפפות ההגנה מחום היו נוגעות רק בכלים נקיים מבחוץ היה מותר על פי ההלכה להשתמש בהן לבשרי וחלבי.[1] אולם במבחן המציאות פעמים רבות נוגעות הכפפות במאכל באופן ישיר, וכשהכלי מלוכלך מבחוץ הכפפות מתלכלכות ממנו. לכן רצוי לייחד כפפות נפרדות לבשר, לחלב ולפרווה.

 

 

[1] משום שכלי הנוגע בכלי ושניהם נקיים, הטעם אינו עובר ביניהם. 

© כל הזכויות שמורות לכושרות