על הטוסטר נותרים בדרך כלל לכלוכים שלא ניתן לנקות, ולכן אין להשתמש במכשיר אחד לבשר ולחלב בשום אופן.[1] על מקרה שהשימוש בטוסטר נעשה באמצעות נייר אפייה בלבד והמכשיר נקי לחלוטין, ראו בהערה.[2]

טוסטר בעל פלטות נשלפות: אם הפלטה מכסה את כל מקום המגע של המאפים, מקצה לקצה, ויש שני סטים של פלטות, אפשר לייחד אחד מהם לבשרי ואחד לחלבי, ולהשתמש בהם באותו המכשיר. אך אם מסגרת הפלסטיק נוגעת אף היא במאפים, היא זקוקה לליבון, ומאחר שהדבר איננו אפשרי, יש להשתמש במכשיר לבשרי או לחלבי בלבד.

 

[1] מעיקר הדין מותר לחמם מאכל בשרי בטוסטר חלבי (ולהפך) כשהוא עטוף בשלש שכבות של נייר אלומיניום. אולם הדבר איננו מומלץ מפני שפעמים רבות נייר האלומיניום נקרע במהלך השימוש והמכשיר עלול להאסר ללא תקנה.

[2] נייר אפייה איננו מונע מטעם המאכל לעבור אל הכלי, מפני שהנייר נרטב מנוזלי המאכל במהלך החימום והטעם עובר דרכו (וכ"כ הגרי"ש אלישיב בספר אשרי האיש יו"ד ה, לז). לשיטת הספרדים מספיק ליבון קל, מפני ש'היתרא בלע', ואותו ניתן לבצע על ידי הפעלת המכשיר לחום המירבי. אלא שבליבון כזה די רק כאשר פלטות המתכת של הטוסטר מכסות אותו מצד לצד. אך במכשירים שבהם ישנה מסגרת פלסטיק שבאה במגע עם הטוסט (דרך נייר האפייה) גם היא זקוקה לליבון קל, ולא ניתן לקיים אותו בלא לקלקל את המכשיר. למנהג האשכנזים בכל מקרה אין להכשיר מבשרי לחלבי ולהיפך.

© כל הזכויות שמורות לכושרות