בטאבון גז המשמש לחלבי (פיצה וכדו'), פעמים רבות נותרות שאריות שומניות על גבי משטח החימום. ניתן להרגיש אותן באמצעות העברת אצבע על גבי המשטח בתנועת מריחה, אם מרגישים תחושת שומניות אין להשתמש בו להכנת מאפים שייאכלו בסעודה בשרית, ועל אחת כמה וכמה שלא למאפים בשריים ממש.

במידה ועל משטח החימום לא נותרו שאריות שומניות (אף אם נותרו מעט לכלוכים מפוחמים):

  • אם מעוניינים להכין בו מאכל פרווה שייאכל עם בשר – לשיטת הספרדים הדבר מותר,[1] ולשיטת האשכנזים תחילה יש להבעיר בטאבון אש בגובה המרבי למשך כחצי שעה.[2]
  • אם מעוניינים להכין בו מאכל עם בשר ממש – לשיטת האשכנזים יש להימנע מכך,[3] ולשיטת הספרדים יש להבעיר בטאבון אש בגובה המרבי למשך כחצי שעה, ולאחר מכן אפשר להשתמש בו למין השני.

 

[1] אם הכלי בן יומו יש שאוסרים זאת לכתחילה.

[2] הדבר תלוי במחלוקת בנ"ט בר נ"ט, וכאשר הכלי בן יומו, גם לשיטת חלק מהפוסקים הספרדים אין לאפות בו לכתחילה על מנת לאוכלו עם בשר.

[3] מפני שאין מגעילים כלים מחלבי לבשרי, שמא ישתמש בהם ללא הגעלה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות