יש לייחד חוצצי חום נפרדים להנחת כלים חלביים ובשריים עליהם, משום שלא פעם תחתית הסיר מלוכלכת והיא מלכלכת גם את המשטח שתחתיה, ולעיתים אף נשפכים על החוצצים מאכלים באופן ישיר.[1]

 

 

[1] יש ללמד זכות על אלו שאינם מקפידים על כך, מפני שגם אם יניחו כלי חלבי על שאריות בשריות (ולהפך) מדובר ב'תתאה גבר' שאיננו מבליע אלא כדי קליפה. במקרה כזה המאכל לא ייאסר, וגם את השימוש בכלי להבא יש מקום להתיר בהסתמך על פסק השו"ע (יו"ד קכב, ה) המתיר שימוש בכלי שתמיד יהיה פי שישים כנגד האיסור הבלוע בו.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות