מידע והלכה » עוף ובשר » מדיניות המלצות כושרות - בשר מחו"ל

מדיניות המלצות כושרות - בשר מחו"ל

רבני כושרות


רוב הבשר המשווק במדינת ישראל מיובא מחו"ל. השחיטה בחו"ל מתקיימת על ידי צוותים שונים שאושרו על ידי אגף שחיטת חו"ל ברבנות הראשית לישראל, והבשר מגיע כשהוא חתום על ידי הרבנות הראשית.

ככלל, המדיניות שלנו להמלצה על משחטות, כוללת ביקורים, היכרות עם רבני המשחטה וצוותי השחיטה, ומעקב תקופתי אחר הנעשה במשחטה. כך נקבעות המלצותינו ביחס לשחיטת עופות בארץ.

לגבי שחיטת הבשר בחו"ל אין ביכולתנו לקיים מעקב מתמיד אחר הנעשה במשחטות השונות, הן מחמת המרחק, והן משום שלא מדובר בצוותי שחיטה קבועים, אלא צוותים המשתנים מעונת שחיטה לעונת שחיטה, כך שבאופן מעשי רמת כשרות הבשר משתנה לפי מקצועיותו של צוות השחיטה שהורכב באותה עונה ובאותו בית מטבחיים.

למרות האמור, בעבר סברנו שאנו מכירים מספיק את הנעשה כדי להמליץ על שחיטת הרבנות בחו"ל, זאת לאור שיחות מעמיקות עם העובדים בשטח, ולכך נוספה העובדה שצוותי השחיטה הללו משרתים הן הרבנות הראשית, והן את הבדצי"ם המהודרים לסירוגין. בעקבות זאת המלצנו על בשר חלק בשחיטת הרבנות הראשית (מדבקה אדומה), ובעקבות זאת יכולנו להמליץ גם על מפעלי בשר מעובד ברחבי הארץ שמשתמשים בבשר זה.

במשך השנים נחשפנו לעדויות שונות בקשר לפערים בין צוותי השחיטה, עדויות שגרמו לנו לפקפק באפשרות להמליץ באופן גורף על כל הבשר המיובא מחו"ל. מנגד, לא היה די בעדויות אלו להכריע שקיימת בעיה משמעותית בבשר הנשחט על ידי צוותי השחיטה של הרבנות הראשית. מצב זה העמיד אותנו בפני התלבטות קשה, משום שהסרת הבשר מחו"ל מרשימת המומלצים, יחד עם כלל מפעלי הבשר המעובד שמשתמשים בבשר זה, תתפס כהכרזה שלנו על תקלות מהותיות ופקפוק בכשרותו, הכרזה שלא בצדק, הגורמת עוול לצוותי שחיטה רבים העושים עבודה נאמנה במסירות נפש.

נבהיר: שיקולים אלו לא היו נלקחים בחשבון אם היה לנו ספק קל שמא אסור לאכול את הבשר המיובא מחו"ל והוא איננו כשר, מאחר ואין לנו כל ספק שעל פי ההלכה הבשר מותר באכילה, החלטנו לאחר התלבטויות רבות, להותיר את הבשר ברשימת המומלצים, אך לטובת המשתמשים לסמן ב-כוכבית * את סוגי הבשר שעליהם אנו יכולים להמליץ בלב שלם.

כמו כן, החלטנו שגם בתי עסק שמשתמשים בבשר זה, לא יוסרו מרשימת המומלצים, ועל הצרכן הרוצה לצרוך בשר המסומן ב * לברר עם המשגיח המקומי את כשרות הבשר.

 

בד"צ לנדא - הרב יצחק אייזיק לנדא

     והרב שבח צבי רוזנבלט

        

בד"צ יורה דעה - הרב שלמה מחפוד

 

בד"צ מהדרין - הרב אברהם רובין

    

     בד"צ שארית ישראל

     בד"ץ אור החיים

   בד"צ אגודת ישראל

 

הרב יצחק יהודא ירוסלבקסקי

© כל הזכויות שמורות לכושרות