מידע והלכה » מערך הכשרות » הצורך במודעות לכשרות- וידאו

הצורך במודעות לכשרות- וידאו

מו"ר הרב אליקים לבנון


מתוך כינוס "כושרות" הראשון
בשיתוף עם אתר ישיבה 


© כל הזכויות שמורות לכושרות