מעבדת החרקים » חרקים פנימיים בצימוקים – ממצאים חדשים

חרקים פנימיים בצימוקים – ממצאים חדשים

רבני כושרות


הנגיעות בצימוקים אינה חדשה. עד עתה היה ידוע על חרקים הנדבקים בצימוקים מבחוץ, ולכן ההדרכה המקובלת היתה לבודקם על ידי שריה במים, אך בבדיקות שערכנו בשנתיים האחרונות נמצאו בצימוקים רימות המצויות בתוך הפרי עצמו.

החרקים הפנימיים אינם נשטפים מהפרי על ידי השרייתו במים, וכפי שניתן לראות בתוצאות המצורפות בתחתית הדף: ב-8 מתוך 10 בדיקות נמצאו חרקים פנימיים לאחר ההשריה[1]. תוצאות חד משמעיות אלה מצטרפות לתוצאות רבות קודמות בהן נמצאו רימות פנימיות, ולאינדיקציות דומות שאנו מקבלים מבודקי חרקים ואגרונומים נוספים.

התוצאות הובאו בפני הרה"ג דוב ליאור שליט"א והרה"ג אליקים לבנון שליט"א נשיא כושרות, והוחלט כי הדרך היחידה לאפשר שימוש בצימוקים היא לאחר שעברו שנים עשר חודשים מעת שנקטפו מהעץ, כפסיקת השולחן ערוך (יו"ד פד, ט) "אם שהה הפרי אחר שנעקר י"ב חדש אוכל בלא בדיקה"[2]. צימוקים שעבר עליהם זמן זה יש לבצע בהם את הנקיון הרגיל (להשרותם במים ולבדוק אם צפים חרקים) ולאוכלם[3].

צימוקים בהירים עוברים תהליך עיבוד שהורג את החרקים שבהם (השריה בחומרים חריפים וייבוש בתנור). ובהם יש מקילים להמתין ששה חודשים בלבד[4].

 

איך מזהים את תאריך הקטיף?

1. אם עברו יותר מ-12 חודשים מן התאריך המודפס על האריזה ניתן לדעת בוודאות שהצימוקים מותרים. בחברת מיה תאריך האריזה לא מודפס, אך תאריך התפוגה שמודפס הוא 12 חודשים לאחר האריזה.

2. כאמור, בצימוקים בהירים ניתן להתיר אם עברו יותר מ-6 חודשים מהתאריך שמודפס על האריזה.

3. צימוקים שאין עליהם תאריך ייצור (או בתפזורת), ניתן להניח שעבר לכל הפחות חודש מעת הקטיף ולשמור אותם בבית למשך 11 חודשים (או 5 חודשים אם מדובר בצימוקים בהירים).

4. צימוקים מקליפורניה נקטפים בחודשים אוגוסט - אוקטובר (8-10), כאשר על האריזה מסומן שקליפורניה היא ארץ הייצור, או כאשר הצימוקים ארוזים בהכשר העדה החרדית (שמאשרת צימוקים ארוזים רק מקליפורניה) אפשר להקל גם אם לא עברו 12 חודשים מהתאריך שעל האריזה בתנאים הבאים:

  • אפשר לקנות צימוקים שייצורם לפני חודש אוגוסט הקודם. (לדוגמה: בתחילת 2022 אפשר לקנות צימוקים שעל אריזתם רשום התאריך 7.21 או קודם לכן).
  • צימוקים בהירים יש מקילים לקנות מחודש אפריל (4) ועד לחודש אוגוסט (8) – ללא הגבלה.

סוג

כמות

חרקים שירדו בניקיון בהשריה

חרקים שנותרו לאחר הניקיון

צימוק בהיר

300 גרם

רימה 1,
זחל 1

7 רימות.

צימוק כהה

400 גרם

5 רימות קטנות

32 רימות,
חביון 1.

צימוק ג'מבו

222 גרם

לא נמצאו חרקים

נמצאו רק חלקי חרקים

צימוק בהיר

220 גרם

לא נמצאו חרקים שלמים

3 חביונים.

צימוק כהה

220 גרם

4 רימות,
3 ביצי זבוב.

2 זחלים,
3 רימות.

צימוק בהיר

400 גרם

רימה 1

2 חביונים,
2 רימות.

צימוק כהה

300 גרם

לא נמצאו חרקים

נמצאו רק חלקי חרקים

צימוק בהיר

200 גרם

לא נמצאו חרקים שלמים

2 חביונים,
5 רימות.

צימוק בהיר

200 גרם

זחל 1,

רימה 1

רימה 1,

2 זחלים,

2 חביונים.

צימוק כהה

200 גרם

זחל עש 1

2 זחלי עש

 

 

[1] רימות אלו מגיעות לפרי בדרך כלל על ידי הטלת ביצים בפרי (בעודנו על העץ) על ידי זבוב הפירות. ראיה לכך שאלו רימות שנולדו בעודן על העץ קיבלנו מכך שרימות אלו נמצאו גם בצימוקים בהירים שעוברים לאחר הקטיף השריה בחומרים חריפים ומייבשים אותם בתנורים.

[2] על היתר זה ראו בהרחבה במאמרנו "פירות ומוצרים בני יב חודש" באתר כושרות.

[3] גם אחר שנים עשר חודשים יש להסיר את החרקים החיצוניים לפרי, מפני שהם נדבקים בו במהלך האחסון.

[4] פר"ח יו"ד פד, כו, פרי מגדים, יו"ד שפתי דעת, פד, כד, וכן פסק הגרש"ז אויערבך במנחת שלמה, ח"ב סא. אך מנגד בשו"ת חתם סופר, יו"ד עז, ובכתב סופר, יו"ד מז, חלקו על היתר זה, ובשו"ת מנחת יצחק (ח"ג צו) הורה לסמוך על כך רק בצירוף היתרים נוספים.

 

       

 

 

נספח - תשובת הרב דוב ליאור

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות