שאל את הרב » ירקות המותרים בשביעית

ירקות המותרים בשביעית

 • תוכן השאלה
 • ראשית ייש''כ על מפעלכם החשוב להרבות כשרות ודעת בישראל!
  קראתי בתשומת לב את המאמר על סדר העדיפויות לצרוך פירות וירקות בשביעית.
  ומשום מה האופציות של יבול כרי ויבול חו''ל נמצאות בתחתית הרשימה, אף שגם לדעת כותב המאמר אלו הדרכים היחידות (עלכ''פ יבול חו''ל) להינצל מאיסורי שיביעית בוודאות ללא פקפוק.
  הכותב עמד על הבעיתיות הרבה בהיתר מכירה, שלדעת הרבה פוסקים אינו תקף, וודאי אינו רצון התורה לכתחילה בשביעית.
  וכמו''כ אוצר ב'''ד בירקות לדעת הרמב''ם עוברים בזה על איסור שביעית.
  בעניותי אינני מבין כיצד אפשר להורות להעדיף ירקות מהיתר מכירה שיש צד גאפילו קטן שהם אסורים, על פני ירקות מנכרי וחו''ל שהם מותרים בוודאות אף לדעת הכותב.
  הנימוק של פגיעה בחקלאות הישראלית, -אף שזה וודאי דבר חשוב- כלל אינו מובן,
  וכי אם יש בעל חנות שהוא עני וצריך לפרנסה יש להעדיף לקנות ממנו תוצרת שהיא פחותה מבחינה כשרותית, על פני מוכר אחר עשיר המוכר ירקות כשרים למהדרין?
  ולמה רק כשזה נודע לכשרות אז יש להקל ולקנות סחורה פחות טובה, ואילו אם היה מדובר בנוגע לאיכות הסחורה, וטיבה, או לרמה הבריאותית שלה, אף אחד לא היה מעדיף סחורה ארצישראלית שאיכותית פחות, או מסוכנת לבריאות נניח,??
  אתמהה.
  מקווה שלא איחשב כבא לקנטר חלילה, אלא באמת הנני שואל מתוך תום לב, ומתוך כבוד והערכה מרובה,
  תודה רבה!
 • תוכן התשובה
 • שלום וברכה
  תחום הכשרות איננו נפרד משאר התורה.
  אם ב'הידור' כלשהו רומסים את כל שאר הערכים שחשובים לנו אז יש לבטלו.
  היבוא מקשה מאוד על החקלאות היהודית בכל שמיטה והלכה למעשה פוגע ביישוב הארץ.
  הדבר נכון ביותר ביבול נכרי שעל ידו מוקמות חממות רבות של נכרים ברחבי הארץ ועוברים הלכה למעשה על 'לא תחונם'.
  ירקות המשווקים במסגרת אוצר בית דין מאוצר הארץ הינם מגבול עולי מצרים ואין בהם ספיחין לכל הדעות.
 • התשובה התקבלה מרבני כושרות
 • בתאריך כא אלול התשפא
 • ונכונה לעת כתיבתה, לאחר זמן יש להתעדכן שנית.

 • כדי לקבל מענה זמין, לשמוע ולהתעדכן על עולם הכשרות הצטרפו לקבוצות הווצאפ שלנו.
  להצטרפות לחצו כאן

© כל הזכויות שמורות לכושרות