במה לכשרות » הלכות עשרה בטבת

הלכות עשרה בטבת

הרב אליקים לבנון


 • הנביא זכריה (ח, י"ט) מנבא: "צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים". צום העשירי הוא צום עשרה בטבת, שהוא החודש העשירי לאחר חודש ניסן.
 • בשנה זו, חל עשרה בטבת ביום שישי. ההלכה אינה שונה מתענית ציבור רגילה, למרות שזה יום שישי.
 • צום עשרה בטבת, מתחיל מעלות השחר. נהוג שעלות השחר הוא בשעה 04:58. בשעת הצורך, אפשר להתחיל את הצום בשעה 05:17.
 • בתפילת שחרית קוראים 'ויחל', וסליחות, לפי המנהגים השונים.
 • בקריאת התורה במנחה לאחר קריאת 'ויחל', נוהגים האשכנזים לקרוא הפטרת 'דרשו ה'. ספרדים, אינם קוראים הפטרה.
 • במנחה גדולה, אין הכהנים עולים לדוכן. אבל במנחה קטנה, משעה 14:43 והלאה, כהנים עולים לדוכן.
 • "חולה" פטור מלצום. הגדרת חולה היא: חלה כל גופו או נפל למשכב. לכן, מי שיש לו חום, או כאב ראש חזק (מיגרנה) וכדומה, מוגדר כ"חולה בכל גופו" והוא פטור מלצום.
 • מעוברות או מניקות פטורות מלצום. אולם, המנהג הוא שהן מתחילות לצום, ואם חשות חולשה (מעבר לחולשה הרגילה שמחמת הצום), תשבורנה את הצום מיד.
 • חולי קורונה מאומתים, הסובלים מקשיי נשימה, סחרחורות, בחילות, או שיש להם כאבים, פטורים מהצום! מבודדים- שאין להם תסמינים, חייבים לצום כרגיל!
 • הפטור מלצום רשאי לאכול ולשתות ללא הגבלת כמות, כמה שהוא צריך.
 • הדלקת נרות כרגיל, ב16:15, תפילת קבלת שבת וערבית, כרגיל.
 • סיום הצום בשעה 17:03.

 

יהפוך לנו הקב"ה את הצום לששון, לשמחה ולמועדים טובים!

© כל הזכויות שמורות לכושרות