מידע והלכה » נושאים נוספים » הונאה בכשרות

הונאה בכשרות

 

שם הגוף הופיעה בתאריך פרסום ההונאה
שמן המשחה י"ח אלול תשס"ג 15.09.2003
כ"ג אייר תשס"ו 21.05.2006
ט"ז אלול תשס"ח 16.09.2008

בד"צ עוד יוסף חי

כ"ב שבט תשס"ו 20.02.2006

בד"צ הכשרות המהודרת

 

י"ב אייר תשס"ו 10.05.2006
י"ח כסליו תשע"א 25.11.2010

בד"צ נחלת יצחק

 

כ"ג אייר תשס"ו 21.05.2006
ב' ניסן תשס"ז 21.03.2007
ט"ז אלול תשס"ח 16.09.2008

בד"צ חומת הכשרות

כ"ג אייר תשס"ו 21.05.2006

בד"צ נזר הכשרות

ט"ז אלול תשס"ח 16.09.2008

בד"צ נזר ההידור

 

י"ח חשוון תשס"ז 09.11.2006
ט"ז אלול תשס"ח 16.09.2008

 בד"צ ברסלב

 י"ט כסליו תשע"ז 19.12.2016  
בד"צ כתר הכשרות ז' טבת תשס"ז 28.12.2006
ט"ז אלול תשס"ח 16.09.2008
 ד' אדר תשע"ט 11.03.2019
וועד הכשרות מור ולבונה ט"ז אלול תשס"ח 16.09.2008
בד"צ איחוד ישראל ט"ז אלול תשס"ח 16.09.2008
בד"ץ לנדא באר שבע

י"ט כסליו תשע"ז 19.12.1016

 

דו"ח ממצאי ביקורת

ועד חוג הרבנים

 ד' אדר תשע"ט 11.03.2019  

איגוד הרבנים בישראל

ד' אדר ב' תשע"ט 11.03.2019
כ"ה כסליו תש"פ 23.12.2019 החברה הכשרה הפעילה מסעדת טריפה
י"ד חשון תש"פ 12.11.2019
ה' טבת תשפ"א 20.12.2020
ועד ההשגחה BK - הרב יואל פנחס קפלן כ"א אב תש"פ 11.08.2020

© כל הזכויות שמורות לכושרות