מידע והלכה » מאכלי עכו"ם » הלכות בישולי עכו"ם

הלכות בישולי עכו"ם

חכמים זיכרונם לברכה, אסרו לאכול מאכלים שנתבשלו על ידי גוי. הסיבה שנמסר לנו איסור זה היא משום שזה גורם לקירוב הלבבות. גוי מזמין יהודי לאכול אצלו ומבטיח לו שהכל בהכשר הבד"ץ, מהדרין מן המהדרין, בסופו של דבר הקירוב בין היהודי לבין הגוי מביא להורדת המחיצות שבניהם ובסופו של דבר חס וחלילה לידי חיתון ומתוך כך אף להתבוללות, חס ושלום. ויש לצערנו יותר מידי דוגמאות לזה בהיסטוריה שלנו.

ישנם אנשים הטוענים שאין צורך להקפיד כל כך על בישולי גויים ושזה רק איסור דרבנן.

לא כך צריכה להיות ההתייחסות לאיסור בישולי גויים! אלא למרות שחז"ל למדונו שטעם האיסור הוא משום האיסור להתחתן עם גויים, זה אינו הטעם הפנימי אלא טעם הפשט בלבד. את הטעם הפנימי לא ניתן לגלות.

איסור בישולי עכו"ם אינו שייך בכל סוגי המאכלים. ישנם שני סוגי מאכלים שמותר לאוכלם למרות שגוי בישל אותם:

א. דבר שאפשר לאכול אותו ללא בישול, כגון:       

  * עגבניות (מטבוחה)

  * תפוחי עץ (רסק תפו"ע)

  * לפתנים שונים (פירות מבושלים).

  * מים

זאת אומרת מאכלים שהבישול לא בהכרח משביח אותם.

ב. דבר שלא עולה על שולחן מלכים, או מאכל שאוכלים איתו לחם או מזונות או לעשות איתו סעודה. כגון:

* קפה (למרות שראוי להחמיר היכן שאפשר)

* דייסת שיבולת שועל

* דגים קטנים כגון: סרדינים, חשוב לדעת שטונה היינה דג גדול ושייך בה איסור בישולי עכו"ם.

יש עוד אפשרות להתיר אוכל שגוי בישל, והיא תחילת הבישול יעשה על ידי יהודי, דהיינו עד "מאכל בן דרוסאי" שהוא בישול עד שלב כזה שניתן לאכול את המאכל בדוחק. בעניין בישולי גויים אנו אומרים שזה בערך 1/3 בישול, וכמובן כל מאכל ומאכל לפי טבעו. ורק אחר כך יוכל הגוי להמשיך את הבישול.

יש מחלוקת בין פוסקי הספרדים והאשכנזים מהו הבישול שהיהודי צריך לעשות:

אשכנזים- מספיק שהיהודי ידליק את האש או אפילו ידליק אש קטנה והגוי יעביר משם אש כדי להדליק את הגז.

ספרדים- היהודי צריך להדליק ולהניח את הכלי על האש וכמובן שאם הקדרה נמצאת על גבי האש שהיהודי הדליק הוספת האוכל לתוכה תעשה על ידי היהודי.

אולם בלחם ומזונות למיניהם (שדינם כלחם שאפשר לקבוע עליהם סעודה) הדין שונה. כאן לפי כל העדות מספיק שהיהודי ידליק את האש.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות