הנחיות להכשרת כלים ביתית

בקובץ המצורף מפורטים הכלים שרגילים לקחת להגעלת הכלים הציבורית.
בפירוט הכשרת כלי המטבח תוכלו לצפות בקישור זה

© כל הזכויות שמורות לכושרות