מדיח כלים טרף, או שהדיחו בו כלי בשר וחלב יחד, יש הסוברים שאין צורך להכשירו, מפני שהסבון פוגם את טעם שאריות המאכלים שבחלל המדיח. ויש המחייבים להכשירו.[1]

לפני ההכשרה יש לנקות את המדיח היטב (בפרט את הפילטר, החריצים שברשתות ובמתז המים), ולהמתין 24 שעות מעת השימוש הבעייתי. לאחר מכן יש להפעיל את המדיח בתוכנית מלאה המגיעה לטמפרטורה הגבוהה ביותר.[2]

את הרשתות והסלים יש לנקות היטב, להמתין 24 שעות מהשימוש האחרון, ולהגעילם בנפרד במים רותחים.[3]

 

[1] על הדעות השונות בדבר שימוש במדיח כלים לבשרי וחלבי ראו כאן.

[2] הכשרה זו איננה מגיעה לרתיחה, אך היא נסמכת על ההיתר להכשיר בחום תשמישו, נראה שיש להקל כך בצירוף הסוברים שאין צורך בהכשרת המדיח מאחר שהשימוש בו פגום.

[3] מאחר שישנה אפשרות להכשירם ברתיחה, אין לסמוך כאן על הכשרה בחום תשמישו ללא רתיחה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות