מעבדת החרקים » חרקים בראש שום

חרקים בראש שום

מעבדת כושרות


בשונה מרוב הירקות הטריים שמוחזקים כנקיים מחרקים, בבדיקות שנערכו בכושרות נמצא כי בראשי שום מצויים חרקים רבים המתרבים בהם במהלך האחסון.

החרקים קשים לזיהוי מחמת גודלם, וכן מפני דמיונם לצבעו של השום, אך למותר לציין כי כל החרקים המנויים כאן נראים בעין רגילה ללא כל אמצעי עזר או הגדלה.

כפי שניתן ללמוד מהתוצאות המצורפות, מרבית החרקים מצויים בין קליפות ראש השום לקליפות העוטפות את שיני השום, משום כך ישנה חובה לפרק את ראש השום לחלוטין לפני השימוש, ולשטוף את שיני השום ביסודיות תחת זרם על מנת להסיר את החרקים שעליהם.

מן הבדיקות המצורפות עולה ששטיפת שיני השום כאשר הן אינן קלופות לא תמיד מסירה את כל החרקים שעליהן, ועל כן מי שברצונו לדעת בביטחון שכל החרקים הוסרו משיני השום – עליו לקלף אותן קודם לכן ולשוטפן בזרם מים.

תאריך בדיקה

כמות-הבדיקה

כמות החרקים בראש-שום

חרקים שנותרו על שיני השום לאחר שטיפה

לאחר קילוף שיני השום

י"ט באב התשע"ט

שרוול שום יבש
(4 ראשי שום, כ40 שיני שום)

8 תריפסים,
אקרית שקופה 1.
סה"כ: 9 חרקים.

 

נקי.

כ"ג באב התשע"ט

שרוול שום יבש
(4 ראשי שום, כ40 שיני שום)

3 אקריות שקופות
עכבישון 1.
סה"כ: 4 חרקים.

 

נקי.

כ"ד באב התשע"ט

שרוול שום יבש
(4 ראשי שום, כ40 שיני שום)

4 תריפסים,
אקרית שקופה 1.
סה"כ: 5 חרקים.

נקי.

נקי.

כ"ה באב התשע"ט

שרוול שום יבש
(4 ראשי שום, כ40 שיני שום)

4 תריפסים,
למעלה מ-88 אקריות שקופות,
למעלה מ-40 אקריות אדומות.
סה"כ: למעלה מ-132 חרקים.

תריפס 1,
1 אקרית שקופה.
סה"כ: 2 חרקים.

נקי.

כ' באלול התשע"ט

שרוול שום יבש
(4 ראשי שום, כ40 שיני שום)

88 אקריות שקופות,
15 אקריות אדומות.
סה"כ: 103 חרקים.

אקריות שקופות 7.

נקי.

כ' באלול התשע"ט

שרוול שום יבש
(4 ראשי שום, כ40 שיני שום)

3 אקריות שקופות,
אחר 1.
סה"כ: 4 חרקים.

נקי.

נקי.

ה' בכסלו התש"פ

שרוול שום יבש
(4 ראשי שום, כ40 שיני שום)

7 תריפסים,
אקריות שקופות 1,
זחל עש 1.
סה"כ: 9 חרקים.

נמצאו חלקי חרקים

נקי.

ל' בכסלו התש"פ

שרוול שום יבש
(4 ראשי שום, כ40 שיני שום)

9 תריפסים,
5 אקריות שקופות,
אקרית אדומה 1,
6 זחלים קטנים.
סה"כ: 21 חרקים.

נמצאו חלקי חרקים

נקי.

ט"ז בטבת התש"פ

שרוול שום יבש
(4 ראשי שום, כ40 שיני שום)

19 תריפסים,
33 אקריות שקופות,
אקרית אדומה 1,
2 עכבישונים,
פסוקאי 1,
2 אקריות אדומות,
6 אחר.
סה"כ: 64 חרקים.

8 תריפסים,
אקרית שקופה 1,
3 אחר.
סה"כ: 12 חרקים.


נקי.

ט"ז בטבת התש"פ

שרוול שום יבש
(4 ראשי שום, כ40 שיני שום)

2 תריפסים,
17 אקריות שקופות,
רימה 1.
סה"כ: 20 חרקים.

אקרית שקופה 1.

נקי.

י"ז בטבת התש"פ

שרוול שום יבש
(4 ראשי שום, כ40 שיני שום)

17 תריפסים,
6 אקריות שקופות,
2 אקריות אדומות,
6 אחר.
סה"כ: 31 חרקים.

אקרית 1,
אחר 1.
סה"כ: 2 חרקים.

נקי.

כ"ו בשבט התש"פ

שרוול שום יבש
(4 ראשי שום, כ40 שיני שום)

40 אקריות שקופות,
8 אקריות אדומות,
2 רימות,
זחל עש 1.
סה"כ: 51 חרקים.

2 רימות.

נקי.

 

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות