cshev

 • תוכן השאלה
 • רציתי לשאול מי הרב שעונה וכן מי הרב שמאחורי הארגון
  תודה
 • תוכן התשובה
 • מו"ר הרב אליקים לבנון נשיא הארגון
  הרב משה כ"ץ ראש מחלקת המחקר ההלכתי
 • התשובה התקבלה מרבני כושרות
 • בתאריך ח טבת התשפ
 • ונכונה לעת כתיבתה, לאחר זמן יש להתעדכן שנית.

 • כדי לקבל מענה זמין, לשמוע ולהתעדכן על עולם הכשרות הצטרפו לקבוצות הווצאפ שלנו.
  להצטרפות לחצו כאן

© כל הזכויות שמורות לכושרות