בירור עם המשגיח

כדי לברר האם רמת הכשרות מתאימה לנו עלינו לשוחח עם המשגיח, מספר הטלפון שלו מצויין בדרך כלל על תעודת הכשרות במקום, לחילופין נוכל לבקש אותו מבעל העסק.

במהלך הבירור נשים לב לכמה נקודות:

א. האם השגנו את המשגיח בקלות? האם עובדי המקום מכירים אותו היטב (או שמא הוא אינו מרבה לבקר שם?). אם אנו נתקלים בהתחמקויות שונות כאשר אנו מבקשים את מספרו של המשגיח, עלינו לברר שלא מדובר בתרמית.

ב. בעת השיחה עם המשגיח נתרשם מקולו, מידת השליטה וההיכרות שלו עם המקום ועם חומרי הגלם, על כל ספק שמתעורר נפנה למפקחי הכשרות מטעם הרבנות המקומית ונברר על מהימנותו.

© כל הזכויות שמורות לכושרות