מעבדת החרקים » תוצאות בדיקת בצל

תוצאות בדיקת בצל

מעבדת כושרות


בבדיקות שנערכו במעבדת כושרות נמצא כי על גבי הבצלים מצויים חרקים רבים המתרבים בהם במהלך האחסון.

כפי שניתן ללמוד מהתוצאות המצורפות, ישנם חרקים רבים בין קליפתו החיצונית של הבצל לגלדיו, משום כך ישנה חובה לקלף את הבצל לחלוטין לפני השימוש, ולשטוף אותו בזרם מים על מנת להסיר את החרקים שעליו.

אם גלדי הבצל מהודקים החרקים אינם יכולים להכנס ביניהם ואין צורך בנקיון נוסף, אך כאשר גלדי הבצל אינם מהודקים החרקים עלולים לחדור ביניהם, ועל כן לאחר חיתוך ראש הבצל יש להתבונן ובמידת הצורך להפריד את הגלדים הפתוחים זה מזה ולשטוף ביניהם בזרם מים.

החרקים קשים לזיהוי מחמת גודלם, וכן מפני דמיונם לצבעו של הבצל, אך למותר לציין כי כל החרקים המנויים כאן נראים בעין רגילה ללא כל אמצעי עזר.

תאריך

כמות

חרקים שנמצאו על עטיפת הבצל החיצונית

חרקים בין גלדים מופרדים

א טבת התשע"ו

4 בצלים

2 תריפסים

1 אקרית שקופה

ג טבת התשע"ו

1 בצל

נקי

בצל סגור

ו טבת התשע"ו

1 בצל

20 אקריות שקופות

נקי

כ"ו אדר א התשע"ו

3 בצלים

9 אקריות שקופות, 1 תריפס

1 אקרית שקופה

כ"ב תמוז התשע"ז

4 בצלים

טריפס 1,
למעלה מ30 רימות.

סה"כ: למעלה מ31 חרקים.

טריפס 1.

ט"ו אלול התשע"ז

5 בצלים

רימה 1,
20 תריפסים,
עכביש 1.

סה"כ: 22 חרקים.

רימה 1,
11 תריפסים,
2 עכבישים.

סה"כ: 14 חרקים.

כ"ה אלול התשע"ז

7 בצלים

50 תריפסים,
9 אקריות שקופות,
עכביש 1.

סה"כ: 60 חרקים.

נקי.

ג׳ מרחשוון התשע"ח

3 בצלים

4 תריפסים,
4 אקריות שקופות.

סה"כ: 8 חרקים.

1 אקרית שקופה.

ה' אדר התשע"ח

9 בצלים

פסוק 1.

נקי

י' אדר התשע"ח

3 בצלים

נקי.

נקי.

כ"ג אדר התשע"ח

1 בצל

טריפס 1.

נקי.

ה' אייר התשע"ח

7 בצלים

פסוק 1,
2 זחלי עש.

סה"כ: 3 חרקים.

נקי

ה' אייר התשע"ח

6 בצלים

4 תריפסים,
2 זחלים,
זחל עש 1.

סה"כ: 7 חרקים.

5 תריפסים,
2 עכבישים,
1 אקרית שקופה.

סה"כ: 8 חרקים.

ז' סיון התשע"ח

4 בצלים

2 תריפסים,
2 אקריות שקופות,
4 גלמי זבוב הפירות.

סה"כ: 8 חרקים.

נקי.

כ"ז סיון התשע"ח

4 בצלים

זחל עש 1,
תריפס 1,
2 אקריות שקופות,
5 פסוקים.

סה"כ: 9 חרקים.

נקי.

ל' שבט התשע"ט

5 בצלים

עכביש 1.

נקי.

י"ב ניסן התשע"ט

4 בצלים

20 אקריות שקופות,
5 רימות.

סה"כ: 25 חרקים.

31 אקריות שקופות,
15 רימות.

סה"כ: 46 חרקים.

י"ג ניסן התשע"ט

3 בצלים

2 תריפסים, 4 אקריות שקופות.

סה"כ: 6 חרקים.

בצלים סגורים

כ"ה ניסן התשע"ט

3 בצלים

2 תריפסים,
70 אקריות שקופות,
פסוק 1,
4 זחלים,
2 רימות.

סה"כ: 79 חרקים.

נקי

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות