שאל את הרב » אבקת חלב נכרי

אבקת חלב נכרי

  • תוכן השאלה
  • איפה נמצא המקור הראשון שמדבר על חלב נכרי?
  • תוכן התשובה
  • המשנה במסכת עבודה זרה (פ"ב מ"ז) מביאה רשימת מאכלים של עובדי כוכבים, האסורים באכילה: 'ואלו דברים של עובדי כוכבים אסורין ואין איסורן איסור הנאה: חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו, והפת והשמן שלהן'. בגמרא (עבודה זרה לה ע"ב) מבואר שטעם האיסור הוא מחשש שמא יערב הגוי חלב טמא בחלב טהור, וכך גם נפסק בשו"ע
  • התשובה התקבלה מרבני כושרות
  • בתאריך כט אייר התשעט
  • ונכונה לעת כתיבתה, לאחר זמן יש להתעדכן שנית.

  • כדי לקבל מענה זמין, לשמוע ולהתעדכן על עולם הכשרות הצטרפו לקבוצות הווצאפ שלנו.
    להצטרפות לחצו כאן

© כל הזכויות שמורות לכושרות