מידע והלכה » עוף ובשר » שחיטות פרטיות

שחיטות פרטיות

שחיטות פרטיות - לכבוד החגים מתבצעות בהרבה מאד מושבים בכל אזורי הארץ שחיטות פרטיות, בעיקר של כבשים, אבל יש גם של עיזים ובקר.

השחיטות הללו לא תמיד מתבצעות ע"י אנשים הראויים לכך.

אפשר לחלק את ביצוע השחיטה לכמה חלקים שכל אחד דורש מומחיות מיוחדת.

  1. בדיקת הסכין והשחיטה

  2. בדיקת טריפות

  3. ניקור

  4. מליחה


כל שלבי הכנת הבשר צריכים להיעשות רק ע"י אנשים יראי שמים המוסמכים לכך ע"י רבנים מוכרים.


© כל הזכויות שמורות לכושרות