אין חיוב להקפיד על פלטה נפרדת לבשר ולחלב,[1] אך יש להקפיד שלא להניח כלי חלבי על שאריות בשריות שומניות שנשפכו על גבי הפלטה (וכן להפך).[2]

מותר לחמם על הפלטה כלים חלביים ובשריים בו זמנית, בתנאי שאינם נוגעים זה בזה ואין מכסים אותם יחד. חימום באופן כזה כרוך בסיכון שאם מאכל בשרי יגלוש מהסיר על הפלטה ויתפשט לכיוון הסיר החלבי, הסיר ותכולתו עלולים להיאסר (וכן להפך).

כאשר מחממים חלה או בורקסים על גבי כלים בשריים, אין לאוכלם בסעודה חלבית.[3]

 

כיסוי פלטה – כאשר מכסים את המאכלים שעל גבי הפלטה כדי שיתחממו היטב, יש להקפיד על כמה עניינים:

  • אין לכסות מאכלים בשריים ומאכלים חלביים באותו כיסוי, אפילו בזה אחר זה, משום שפעמים רבות עולים אדים מן המאכלים (גם כאשר הכלים מכוסים) והם נספגים בכיסוי.[4] מאכלי דג ובשר ניתן לכסות יחד כאשר אחד מהם מכוסה.[5]
  • כאשר מחממים על הפלטה כלי פרווה, יש להקפיד שלא לכסות אותו יחד עם מאכל בשרי או חלבי בו זמנית, כדי שהאדים העולים מהם לא ישנו את מעמדו לבשרי או לחלבי.

 

[1] בדומה לכיריים.

[2] בשל כך יש המקפידים לעטוף את הפלטה בנייר אלומיניום, כך אם נשפך מן המאכלים אפשר להחליפו בקלות.

[3] גם לשיטת הסוברים שאומרים נ"ט בר נ"ט בשעת הבישול, במקרה זה פעמים רבות יוצאים אדים מן הסיר ומתערבים במאפה.

[4] לאחר כביסה יש מתירים להחליף מבשרי לחלבי ולהפך: רמ"א יו"ד קלח, ח; ש"ך שם ס"ק י.

[5] משום שאין איסור סכנה דרך בליעת כלים.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות