מידע והלכה » עוף ובשר » מהי צרירות דם בעוף?

מהי צרירות דם בעוף?

איסור ברור וידוע לכל הוא: האיסור לאכול דם. מליחת הבשר מוציאה את הדם ומכשירה את העוף לאכילה.

במידה וצולים את העוף על האש (כגון כנפיים של עוף) , האש שואבת את הדם מתוך הבשר ואין צורך לשאול על צרירות דם.

בבישול רגיל:
לעיתים, העוף מקבל מכה ודם נצרר ומתאסף מתחת לעור של העוף. כלפי חוץ נראה כמין מכה אדומה על גבי בשר העוף או בתוכו.יש לדעת כי בחלק מהמקרים אסור לאכול את החלק הזה של הבשר. אם אכן זהו שטף דם פנימי שנוצר כתוצאה ממכה או חבלה בעוף - דם שכזה לא יוצא בתהליך המליחה של העוף.
מקום מיועד לפורענות הוא בקצה הכנף של העוף. פעמים רבות נוכל לראות שם צבע אדום או שחור.בעופות עם הכשרי הבדצ"ים מקפידים להסיר את כל החלק הזה לפני המליחה - כך שאין בהם בעיה, אבל בעופות עם הכשר הרבנות (גם בהכשר מהדרין של הרבנות) חלק זה אינו נחתך לפני המליחה, ולפני הבישול יש להתבונן בקצות הכנפים ולראות האם יש שם כתם אדום שצריך להסירו.


חשוב להדגיש: לא כל כתם שהוא קצת ורדרד או אדמדם אוסר את החלק הזה של העוף )או
במצבים מסויימים את כל העוף שנטרף( - ובכל מקרה של ספק כדאי לקחת את העוף ולשאול רב פוסק כדי שיכריע כיצד לנהוג.
הערה נוספת : לאחר הפשרת העוף מתגלה בתחתית המגש נוזל בצבע ורדרד- אדמדם. נוזל זה אינו דם, אלא "מוהל" שיצא מהעוף ואין בו בעיה הלכתית כללמצורפים תמונות של צרירויות דם בעייתיים הן בעוף והן בכנף העוף© כל הזכויות שמורות לכושרות