מידע והלכה » מערך הכשרות » כיצד נזהר מזיופי כשרות?

כיצד נזהר מזיופי כשרות?

ישנה מחלקה מיוחדת ברבנות הראשית, שתפקידה לגלות זיופי כשרות ושמה: "היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות".

             מהו זיוף כשרות ?

פשוטו כמשמעו - הזייפן פשוט כותב על מוצר שהוא כשר למרות שהמוצר לא היה כלל וכלל בבדיקה של שום גורם שמוסמך לתת כשרות. מי שמזייף בצורה כזאת עובר כמובן על כמה וכמה איסורי תורה ובניהם "לפני עיוור לא תתן מכשול", ו"מדבר שקר תרחק".

 ובנוסף, המזייף עובר על עבירה פלילית של חוק איסור הונאה בכשרות (תשמ"ד) של מדינת ישראל. המזייף עובר גם על אי קיום הכלל של "דינא דמלכותא דינא" דהיינו שאנו מחויבים לשמור על חוקי המדינה כל עוד הם לא סותרים את דיני תורתנו הקדושה.

 ודבר נוסף שהוא מאוד לא הגיוני, ומטריד ביותר. כאשר פונים למשטרת ישראל בבקשה להגיש תלונה על בית עסק או על מפעל שעובר על חוק ההונאה בכשרות, התשובה הקבועה שניתנת היא: "אין עניין לציבור". על איזה ציבור המשטרה מדברת? הרי ידוע שאחוזים גבוהים מהציבור בישראל מקפיד לקנות אוכל עם הכשר, ובודאי שמי שמקפיד על כך לא רוצה לקבל משהו שאינו כשר במקום מאכל כשר.

 כיצד להינצל מזיופים?

הזיופים באים בדרך כלל בשני סוגי מאכלים שונים. מאכלים מיובאים ומאכלים המיוצרים בארץ.

מאכלים שמקורם בחו"ל - הוראת הרבנות הראשית לישראל היא שכל מאכל מיובא צריך שני ציוני כשרות. א. - ציון כשרות מקורי של הגוף שנותן כשרות על המוצר "אתה תמיד חוקר ככה לפני שאתה אוכל לאפה?"

"האמת שכן, אבל הפעם זה פשוט צעק... על התעודה "שכחו" לשים חותמת למטה" אמר בחיוך. חייכתי. אומנם כבר יצא לי התיאבון, אבל למדתי שיעור חשוב.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות