מידע והלכה » מערך הכשרות » אפשרות לגלאט! אופציה למהדרין!

אפשרות לגלאט! אופציה למהדרין!

בטח שמתם לב שע"ג הרבה פרסומות לאולמות, קייטרינגים ובתי מלון כתוב "כשר – אפשרות לגלאט". ושמחתם בזה וסמכתם על זה שהכל שם ברמת כשרות הכי גבוהה שיש.
אחרי דרישה, חקירה ובירור בנושא עלה בידינו לדעת שהמציאות בשטח אינה תואמת את הציפיות של היהודי שקורא כזאת פרסומת באחד העיתונים או באחד מעלוני השבת.
"כשרות" או "השגחה" מתפרטת להרבה מאוד נושאי משנה שיש צורך בכל אחד ואחד לשמור על ההלכות ככתוב בשו"ע וגם על נהלי הכשרות של הרה"ר לישראל – שהוא למעשה ישום ההלכה למעשה בשטח.
"גלאט" היא מילה האידיש שפירושה "חלק" – דהיינו מה שהספרדים קוראים "חלק" האשכנזים קוראים "גלאט", והכוונה היא לבשר בקר או צאן שהריאה שלה נבדקה לאחר השחיטה ונמצאה "חלקה" בלא שום סימנים של חשש לחורים שהיו בריאה (בהמה שהיה בריאה שלה חור טריפה).
רמת כשרות רגילה (לא "חלק") משמעותה בעצם שהריאה לא הייתה חלקה לגמרי אלא נמצאו בה סימנים של חשש נקיבת ריאה, אלא שלאחר בדיקת מומחה נמצא שהריאה כרגע אינה נקובה וזה כשר. לפי מר"ן בשו"ע, שכך פוסקים רוב הספרדים, אסור לאכול בהמה שריאתה לא הייתה חלקה לגמרי – דהיינו ביידיש – גלאט. ישנם ג"כ אשכנזים רבים שמקפידים לאכול בשר חלק בלבד ולא רק ברמת כשרות רגילה.
זאת משמעות המושג "חלק – גלאט" מושג זה איננו שייך בעוף או בבשר הודו ובוודאי לא בגבינות – אפילו אם יחליקו יפה את פני הגבינה... ב"מסעדה חלבית גלאט כשר", זה לא יעשה את המקום גלאט כשר.
 

לכן מה משמעות הביטוי "אפשרות לגלאט" שמופיע בפרסומות? כמעט בכל המקומות שאנו בדקנו כוונת הפרסומת היא אך ורק לבשר שמשתמשים שם, שאם מזמינים גלאט יביאו בשר חלק.
מאידך תוספת ה"גלאט" לא קשורה לבעיות רבות וחמורות אחרות: תולעים בקמח, בקטניות ובירקות, הפרשת תו"מ, מוצרים מיובאים שע"פ פירסומי הרה"ר – הינם זיוף מוחלט, בישול שנעשה ע"י גויים, דברים שנאסרו משום סכנה ועוד. רק השגחה מלאה ונאמנה בהתאם לכללי ההלכה יכולה להבטיח את פתרונן של אותן בעיות המצויות בכל מטבח או מסעדה. המודעות לבעיות הקיימות במציאות הציבורית והתביעה לפתרונן תוכל להביא להפסקת השימוש המוטעה בסיסמאות ה"גלאט" למיניהן, ותיצור רמת כשרות מהודרת ואמינה היודעת ומקפידה על כל הנדרש בשלמות ונאמנות.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות